Integracja Sensoryczna (SI)

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedną z kompleksowych metod terapeutycznych. Jest stosowana w odniesieniu do dzieci z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, dzieci z ADHD i autyzmem. Integracja sensoryczna to proces organizujący (integrujący) docierające do mózgu informacje zmysłowe (sensoryczne) płynące zarówno ze środowiska jak i z ciała, tak aby mogły być one użyte do celowego działania. Tak więc mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów:

tak, aby mogły zostać one użyte w działaniu, będącym odpowiedzią na wymagania otoczenia.

Wszelkie zaburzenia związane z rozwojem psychomotorycznym, napięciem mięśniowym, koordynacją ruchową, równowagą, koncentracją uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowaniem mogą być spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem, jak i rejestrowaniem poszczególnych systemów zmysłowych.

Terapia Integracji Sensoryczna jest formą zabawy kierowanej. Ma na celu dostarczenie dziecku podczas aktywności ruchowej odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych. Dostarczane bodźce wywołują poprawę integracji bodźców docierających z otoczenia oraz z ciała dziecka. Zabawy podczas prowadzonych zajęć terapeutycznych wpływają korzystnie na prawidłowy rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej dziecka. Wspomagają proces uczenia się i niwelują problemy z koncentracją. Wprowadzanie do terapii coraz bardziej skomplikowanych zadań podnosi zaangażowanie dziecka w zajęcia oraz zwiększa jego samoocenę. Prawidłowo prowadzona terapia normalizuje reakcje dziecka na różnego rodzaju bodźce docierające z jego ciała i otoczenia, m.in. dotyk, na który wcześniej reagowało np. rozdrażnieniem lub który ignorowało.

Pamiętaj! Z zaburzeń integracji sensorycznej się nie wyrasta a dysfunkcje te w późniejszym okresie mogą negatywnie wpływać na proces uczenia się i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.

Terapia SI skierowana jest dla dzieci :

Objawy zaburzeń SI u Twojego dziecka

 • Silna, negatywna reakcja na mycie głowy, czesanie i obcinanie włosów
 • Trudności z rozumieniem poleceń
 • Silna, negatywna reakacja na mycie twarzy
 • Słaba reakcja na ból
 • Słaba równowaga, kłopoty z nauką jazdy na rowerze
 • Nie lubi przytulania
 • Preferuje tylko pewne typy jedzenia
 • Zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty
 • Trudności z koncentracją
 • Nadwrażliwość na dźwięki
 • Kłopoty z artykulacją, opóźnienia w rozwoju mowy
 • Trudności z pisaniem, wycinaniem
 • Trudności z ubieraniem się
 • Wciąż się potyka, jest niezgrabne ruchowo, kłopoty na W-Fie
 • Unika chodzenia boso
 • Chodzi na palcach
 • Stale narzeka na metki

Wskaźniki zaburzeń u niemowląt i małych dzieci:

Wskaźniki zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym:

Wskaźniki zaburzeń dzieci w wieku szkolnym: