Jeśli Twoje dziecko ma takie objawy jak:

Rozwiązaniem może być terapia integracji sensorycznej

Metoda Integracji Sensorycznej jest jedną z kompleksowych metod terapeutycznych. Metoda ta jest stosowana w odniesieniu do dzieci z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, dzieci z ADHD i autyzmem.

Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi jako oligofrenopedagog.