Jeśli Twoje dziecko ma takie objawy jak:

Rozwiązaniem może być terapia integracji sensorycznej lub bilateralnej.

Jesteśmy Gabinetem Integracji Sensorycznej.
Nasz Zespół składa się z certyfikowanych terapeutów SI, którzy są jednocześnie pedagogami, oligofrenopedagogami, logopedami posiadającymi doświadczenie w pracy z dziećmi:
  • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • z trudnościami w uczeniu się,
  • autystycznymi, nadpobudliwymi psycho-ruchowo,
  • z zaburzeniami uwagi.
Nasze kompetencje i wieloletnie doświadczenie pedagogiczne pomagają nam łatwo rozpoznawać potrzeby dziecka i wypracowywać z dzieckiem i rodzicami skuteczne rozwiązania.
W naszym Gabinecie nacisk kładziemy na ścisłą współpracę miedzy Terapeutami SI, Rodzicami i Dzieckiem. Naszym zdaniem tylko takie podejście pozwala osiągnąć sukces.
W ramach PLASTUSIA terapeuci dzielą się między sobą swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas praktyki w różnorodnych środowiskach.
Kadra PLASTUSIA może się także poszczycić terapeutami, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu wykładów i zajęć dydaktycznych dla innych specjalistów.