Jeśli Twoje dziecko ma takie objawy jak:

Rozwiązaniem może być terapia integracji sensorycznej lub bilateralnej.

Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej, Integracji Bilateralnej oraz oligofrenopedagogiem. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi:

  • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • z trudnościami w uczeniu się,
  • autystycznymi, nadpobudliwymi psycho-ruchowo,
  • z zaburzeniami uwagi.

Od wielu lat pracuję jako pedagog specjalny, co pozwala mi łatwo rozpoznawać potrzeby dziecka i wypracowywać z dzieckiem i rodzicami skuteczne rozwiązania.

Moją wiedzą, zdobytą podczas wieloletniej praktyki dzielę się z innymi pedagogami, nauczycielami podczas prowadzonych zajęć i szkoleń.

Moim doświadczeniem wspierałam także studentów podczas prowadzonych wykładów i zajęć dydaktycznych.