Integracja Bilateralna (BI)

Integracja bilateralna to nic innego, jak współpraca i koordynacja. Umożliwia wykonywanie określonych ruchów przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jej drugiej strony oraz koordynację obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. łapanie piłki, cięcie nożyczkami, szycie.

Program dwustronnej integracji jest przeznaczony dla dzieci oraz osób dorosłych, które doświadczają problemów z:

  • obniżoną koordynacją obustronną;
  • obniżoną świadomością własnego ciała;
  • niewykształconą w pełni lateralizacją;
  • nieumiejętnością różnicowania stron prawa/lewa;
  • trudnościami w przekraczaniu linii ciała we wszystkich trzech płaszczyznach;
  • trudnościami w orientacji przestrzennej;
  • trudnościami szkolnymi;
  • koncentracją uwagi oraz osłabioną pamięcią;
  • nadpobudliwością psychoruchową.

Usprawnienie tych funkcji otwiera furtkę do poprawy osiągnięć w nauce, wyższej samooceny oraz zwiększenia pewności siebie – to wszystko przekłada się również na interakcje społeczne.

Program integracji bilateralnej poprzez stosowanie indywidualnie dobranych ćwiczeń ma na celu dostarczyć naszemu mózgowi bodźców, które możemy porównać do tych z wczesnego okresu rozwoju oraz zamknąć lukę w fazach rozwoju. Dopiero wtedy dziecko mające trudności w nauce, osiągające wyniki poniżej swoich możliwości może poprawić swoje wyniki.

Dzięki ćwiczeniom integracji bilateralnej możemy usprawnić:

Usprawnienie tych funkcji otwiera furtkę do poprawy osiągnięć w nauce, wyższej samooceny oraz zwiększenia pewności siebie – to wszystko przekłada się również na interakcje społeczne.