Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych przeznaczony jest dla dzieci, które doświadczają poniższych trudności:

TUS jest programem celowego, planowanego uczenia dziecka nowych umiejętności społecznych, m.in.:

Trening ma pomóc dzieciom nabyć lub poprawić posiadane już umiejętności społeczne (stosowne do zaistniałej sytuacji). Na zajęciach eliminowane są zachowania niepożądane, nieadekwatne i nieakceptowane przez innych. Uczestnik  nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w życiu codziennym.

Trening Umiejętności Społecznych polecany jest szczególnie dzieciom:

(*w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD)

Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest w grupach dzieci zbliżonych wiekowo (4-6 osób) lub indywidualnie w szczególnych przypadkach.

Uczestnictwo w treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem i dzieckiem.

Poszczególne spotkania trwają 1-2 godziny w zależności od wieku uczestników i ich potrzeb. Pełen program TUS trwa 1 rok (35 spotkań).