O mnie

Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Ponadto jestem  oligofrenopedagogiem z kilkunastoletnim stażem.

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi:

Od prawie 20 lat pracuję jako pedagog specjalny, co pozwala mi łatwo rozpoznawać potrzeby dziecka i wypracowywać z dzieckiem i rodzicami skuteczne rozwiązania.

Moją wiedzą, zdobytą podczas wieloletniej praktyki dzieliłam się z innymi pedagogami, nauczycielami podczas prowadzonych zajęć i szkoleń.

Moim doświadczeniem wspierałam także studentów podczas prowadzonych wykładów i zajęć dydaktycznych.