Dla kogo SI?

Terapia SI skierowana jest dla dzieci :

Objawy zaburzeń SI u Twojego dziecka

 • Silna, negatywna reakcja na mycie głowy, czesanie i obcinanie włosów
 • Trudności z rozumieniem poleceń
 • Silna, negatywna reakacja na mycie twarzy
 • Słaba reakcja na ból
 • Słaba równowaga, kłopoty z nauką jazdy na rowerze
 • Nie lubi przytulania
 • Preferuje tylko pewne typy jedzenia
 • Zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty
 • Trudności z koncentracją
 • Nadwrażliwość na dźwięki
 • Kłopoty z artykulacją, opóźnienia w rozwoju mowy
 • Trudności z pisaniem, wycinaniem
 • Trudności z ubieraniem się
 • Wciąż się potyka, jest niezgrabne ruchowo, kłopoty na W-Fie
 • Unika chodzenia boso
 • Chodzi na palcach
 • Stale narzeka na metki

Wskaźniki zaburzeń u niemowląt i małych dzieci:

Wskaźniki zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym:

Wskaźniki zaburzeń dzieci w wieku szkolnym: